забранявам

забранявам
забраня̀вам нсв
забраня̀ св
прх proibìre, interdìre, vietàre

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

 • забранявам — гл. запрещавам, не позволявам, не допускам, не давам гл. запазвам, завардвам, браня гл. лишавам, отнемам …   Български синонимен речник

 • допускам — гл. допущам, понасям, търпя, позволявам, давам, не забранявам, не запрещавам, давам възможност, разрешавам гл. предполагам, вярвам, приемам, мисля, считам, смятам, презумирам, подозирам гл. толерирам гл. вземам за дадено гл. признавам, възприемам …   Български синонимен речник

 • допущам — гл. допускам, понасям, търпя, позволявам, давам, не забранявам, не запрещавам, давам възможност, разрешавам гл. предполагам, вярвам, приемам, мисля, считам, смятам, презумирам, подозирам …   Български синонимен речник

 • завардвам — гл. вардя, пазя, запазвам, браня, закрилям, охранявам, защищавам, покровителствувам, предпазвам гл. предвардвам, извардвам, издебвам, дебна гл. забранявам, запрещавам, заграждам, ограждам гл. ангажирам, заемам …   Български синонимен речник

 • запретявам — гл. запрещавам, не давам, забранявам, не позволявам, не допускам, противопоставям се, попречвам, преча, не разрешавам, спирам …   Български синонимен речник

 • запрещавам — гл. запретявам, не давам, забранявам, не позволявам, не допускам, противопоставям се, попречвам, преча, не разрешавам, спирам …   Български синонимен речник

 • не — частица забранявам, по никакъв начин, не може, не трябва, не бива, дума да не става …   Български синонимен речник

 • не позволявам — словосъч. не разрешавам, запрещавам, забранявам, не допускам, не давам съгласие …   Български синонимен речник

 • сакън — межд. недей, по никакъв начин, не бива, да не си посмял, забранявам, не, не може, остави, не пипай, пази се, бягай …   Български синонимен речник

 • бранити —  (да) забранявам; (да) отбранявам; (да) препятствам …   Църковнославянски речник

 • заушати —  (да) забранявам да се говори …   Църковнославянски речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”